Kurumsal

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Bilgilendirme

GİZLİLİK POLİTİKASI


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

3G Bilişim faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim / bağlantı bilgilerine,kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

3G Tasarım Bilişim Tek.Dan.Elekt.İlt.Ltd.Şti ve grup şirketleri* (hep birlikte “3G Bilişim” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, 3G Bilişim koruması altındadır. 3G Bilişim,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, 3G Bilişim tarafından 3G Bilişim Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, 3G Bilişim tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

3G Bilişim tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ve ya elektronik ortamda,3G Bilişim, satış kanalları, çağrı merkezi, web sitesi, mobil veya diğer yazılım uygulamaları ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve 3G Bilişim ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 • Kişisel Verileriniz

  • Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz gibi bilgileriniz,

  • İletişim Bilgileriniz : Telefon numaranız, Faks Numaranız, adres, elektronik posta adresiniz,

  • Abonelik Bilgileri :Aboneliğiniz kapsamındaki hesap bilgileriniz, tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis aboneliklerin de ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve hizmet bilgileriniz, abonelik durumunuz, müşteri ve abone numaranız , sözleşme numaranız, aboneliğinizle ile ilgili tarafınıza atanan kullanıcı veya erişim bilgileriniz gibi temel abonelik ,hesap bilgileriniz,

   Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,

  • İletişim Trafik Kayıtları :Her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; kullanılan cihaz bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik tüm veriler,

   3G BİLİŞİM'in yazılım(mobil,web,otomasyon,crm,masa üstü bilgisayar yazılımlar vbs. gibi) uygulamalarının ya da sitelerinin cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama,işletim sistemi,versiyon,cihaz tamınlaycı kimlik, konum ve kullanım bilgileri,

   İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,

  • Satış Kanallarındaki Bilgiler :Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

  • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler : Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; web sayfaları ile 3G BİLİŞİM’in kendisinin veya üçüncü kişilerle iş birliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama,cihaz kimlik bilgileri, konum ve kullanım bilgileriniz.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;

  • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
  • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
  • 3G Bilişim yazılım,ürün ve hizmetleri ile birlikte kullanıldığınız tüm operatör servisleri ve hizmet sağlayıcıların abonelik işlemleri, aktivasyon işlemleri ve takiplerin yapılabilmesi,
  • Sizin adınıza herhangi bir hesabınızı yönetmemizi talep etmeniz durumunda,
  • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
  • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimizin kullanımında suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
  • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
  • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, sistemlerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

 • 3G BİLİŞİM, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, 3G BİLİŞİM grup şirketleri ve kuruluşlara aktarabilecektir:

  • 3G BİLİŞİM, grup şirketleri ile 3G BİLİŞİM, nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişiler ve şirketler,
  • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
  • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar . Hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.
  • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
  • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Kişisel verileriniz abonelik işlemleri ,bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda 3G BİLİŞİM’ in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacı ile toplanır.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 • Kanunun 11. maddesi gereğince sahip olduğunuz haklar şöyledir:

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • KKişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı İletişim Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

3G Bilişim, işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası’nın Gizlilik Sayfası adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.